FANDOM


Natsionaalsotsialism ehk rahvussotsialism on poliitiline ja majanduslik ideoloogia ja filosoofia, mis ühendab endas rahvuslust ja sotsialismi. Natsionaalsotsialism sündis Saksamaal pärast Versailles' lepingut majanduskriisi ajal.

Natsionaalsotsialism ehk natsism ehk rahvussotsialism oli Saksamaa ametlik ideoloogia ja riiklik poliitika aastatel 1933–1945.

Rahvussotsialistlik ideoloogia põhineb Arthur de Gobineau ja Houston Stewart Chamberlaini rassilistel doktriinidel, lisaks Heinrich von Treitschke rahvuslusel ja Friedrich Nietzsche ideedel.

Natsionaalsotsialismi on rakendatud vaid korra, Adolf Hitleri ja Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei poolt .

Nõukogude Liidus ja tema liitlasriikides on seda nimetatud ka fašismiks, hitlerlikuks fašismiks, Saksa fašismiks või hitlerismiks. Säärase nimetamise peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et Stalinile ei meeldinud fakt, et natsinaalsotsialistid nimetavad end sotsialistideks ning ta püüdis seetõttu natsionaalsotsialismi nimetust võimalikult palju välja suruda.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki